Diensten

Redactie

Persberichten, reportages, nieuws- en achtergrondartikelen over onderwijs en wetenschap. Mijn specialismen zijn taal(kunde), cognitie, hersenen en digitale geesteswetenschappen. Daarnaast werk ik ook als eindredacteur.

Ontwikkeling lesmateriaal

Schoolboeken, quizzen, toetsen en interactief lesmateriaal voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Met name op het gebied van communicatie en de Nederlandse taal.

Vormgeving

Boekenleggers, folders, posters en boekjes. Ik verzorg de opmaak van uw publicatie, vaak in combinatie met de inhoud (zie Redactie).

Portfolio

Over Erica

Erica Renckens

In 2005 rondde ik mijn bachelor Taalwetenschap af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In 2007 voltooide ik aan dezelfde universiteit de master Spraak- en taalpathologie.

Tijdens mijn studie werkte ik als onderzoeksassistent bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek.

Na mijn afstuderen werkte ik korte tijd bij Wegener Dagbladen in Apeldoorn en als projectsecretaris bij de Universiteit Utrecht.

In 2009 startte ik Tatataal. Vanwaar die naam? Heel simpel: ik stotter en zo klinkt het als ik ‘taal’ zeg.

Contact

Wilt u mij een berichtje sturen?

Dat kan via de contactgegevens op deze pagina of mail me op erica@tatataal.nl.

KvK: 51559102
Reknr.: NL16 INGB 0755 40 99 30
Privacyverklaring