Beelden voor de Toekomst

Conserverings- en digitaliseringsproject voor het audiovisueel erfgoed
Schrijven van de eindpublicatie.