CATCHPlus
Project voor de ontwikkeling van software voor de Nederlandse erfgoedsector
Verschillende redactionele werkzaamheden, zoals het schrijven van online teksten en de nieuwsbrief, het coördineren van de ontwikkeling van voorlichtingsfilmpjes, het schrijven van de eindpublicatie en het mede-organiseren van een groot congres.