e-Data & Research

Magazine voor studenten en onderzoekers in de alfa- en gammawetenschappen
Schrijven artikelen over digitale geesteswetenschappen – namens CLARIAH.